en ontvang gratis 'tips en artikelen over netwerkender werken in de publieke sector'

Waarom je de mist in kunt gaan als je van bestuurders meteen draagvlak voor plannen eist.
Lees meer

In maart verscheen een interview in ‘PIONIEREN. Jaarmagazine over het democratisch samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden’ van Wageningen Environmental Research (onderdeel van Wageningen UR). Over de rol van raadsleden bij burgerinitiatief. Want het is hoog tijd dus dat raadsleden hun rol op een betere manier in gaan vullen. En ambtenaren kunnen daar een rol in spelen!


Lees meer

Fotocredits: http://bit.ly/2fiMnxJ

Wat vertelt het ons als er gesleur en gezeur in onze organisaties is? Of wanneer we heel hard moeten werken, maar niet vooruit lijken te komen?Langs welke wegen komen we tot realisatiekracht waar mensen van 'aan' gaan, en doen we de dingen die iedereen echt wil aangaan? In dit artikel beschrijf ik een model dat wellicht helpt: spelen met verwachtingen en intentie.


Lees meer

Een vurig betoog voor vertrouwen hield Jan Terlouw afgelopen woensdag in DWDD. Zijn metafoor? Het touwtje uit de brievenbus. Hij raakte de harten van velen. Ook dat van ons. Toch houden wij een pleidooi voor gezond wantrouwen.


Lees meer

Vorige week verscheen het rapport '15,9 uur' over het werk van raadsleden van de ROB, en hoe dat vorm kan krijgen anno nu.

In 2014 schreef ik met Albert-Jan Kruiter een artikel voor het tijdschrift Beleid en Maatschappij dat ook inging op die tijdsbesteding en wat je daarin zou moeten kunnen doen, als raadslid. En hoe we zouden kunnen kijken naar de functie van de gemeenteraad in de netwerkdemocratie.


Lees meer

Ik besloot maar eens een briefje aan je te tikken in plaats van je alleen maar te retweeten. Hoewel ik mezelf wel tot het uitsprekende en niet het zwijgende deel beschouw, denk ik dat je essay 'Nederland, niet langer verbonden' van vandaag erg aansluit bij het gesprek waarmee ik met mijn vrienden 2015 afsloot en trouwens ook 2016 mee inluidde. Waarmee het een voornemen in zichzelf werd, bedenk ik nu. In elk geval las ik je essay en kroop ik niet terug in bed met mijn koffie maar achter de laptop.


Lees meer

Op zoek naar een meer holistische kijk op ons democratische systeem. Waarin ik wat dingen uit eerdere artikelen combineer in een nieuwe volgorde. En een beeld teken dat ons in deze fase misschien weer wat verder kan helpen.


Lees meer

Na afloop van een Friese bijeenkomst over democratie werd ik geïnterviewd door de Friese radio.


Lees meer

De vraag 'Hoe?' zit ons in de weg. Hij vertelt ons dat we instrumenten missen. In dit artikel buigen we de verlammende hoe-vraag om naar een vraag die aanzet tot actie.


Lees meer

Fotocredits: https://www.flickr.com/photos/tjhief/

Wanneer het in die netwerkende lokale gemeenschap democratisch ingewikkeld wordt, en gaat over of iets al dan niet in het algemeen belang is, hoe organiseren we dan een goed democratisch proces om daar achter te komen? Gek genoeg weten we dat niet precies.


Lees meer

Veel te vaak gaan we te lang door met dingen waarvan we stiekem wel weten dat ze niet gaan lukken. Die dode paarden kun je feestelijk begraven.


Lees meer

Fotocredits: Werk es hardop. Cartoon van Cees Heuvel voor het jaarprogramma 2014 van de VoorlichtingsRaad.

Een lerende organisatie kan zich aanpassen aan issues die spelen in haar omgeving. Ook voor de overheid geldt dit in grote mate.
Dit aanpassen lukt als ze in staat is om te kijken naar onderliggende kwesties en om problemen aan te pakken buiten de geldende kaders en afspraken. In het najaar gaf ik een training aan communicatieprofessionals bij de Rijksoverheid over de rol van communicatie bij het lerend maken van hun organisatie Hierover verscheen onlangs een artikel bij de Academie voor Overheidscommunicatie - ik deel het hier ook.


Lees meer

Fotocredits: Putti met spiegels, Jacob de Wit, 1725 - 1744 (Rijksmuseum)

We netwerken dat het een lieve lust is, en vragen ambtenaren dat ook te doen. Maar wanneer het ingewikkeld wordt in de gemeenschap, of de vraag ontstaat of iets al dan niet in het algemeen belang is, hoe organiseer je dan een democratisch proces om daar achter te komen?

En heb je raadsleden nodig in de netwerkdemocratie?

Dit essay heb ik geschreven als initiatiefnemer van 100x100, het burgeronderzoek naar gemeentebesturen in de lokale netwerkdemocratie. Het is mijn pleidooi voor democratische reflectie op lokaal niveau. Met als doel: meer democratie.


Lees meer

Fotocredits: Illustratie uit 'Peopleware' (1987)

Onlangs kwam een gezelschap bijeen van bestuurders van de VNG, BZK, wethouders, raadsleden, griffiers et cetera. Het doel? Verkennen wat de gezamenlijke opdracht is voor het versterken van het lokaal bestuur. Ik hield een inleiding over het samenspel tussen burgers met een forse dosis burgerkracht en een gemeentebestuur. "Alles van waarde is hier niet alleen weerloos, maar ook nog eens ingewikkeld."


Lees meer

Fotocredits: http://bit.ly/1qBhY5t

De twee grote uitdagingen van publieke organisaties van vandaag? Omgaan met incidenten, die in de huidige samenleving snel kunnen escaleren. En ruimte vinden voor innovatie, om aan te kunnen sluiten bij diezelfde samenleving. De samenhang? Beide uitdagingen gaan over het versterken van het lerend vermogen van je organisatie. In dit artikel ga ik daar wat dieper op in, en ik geef je drie ingangen om een kleine start te maken. Kun je vandaag nog mee aan de slag.


Lees meer

Fotocredits: Katy Bradie http://tinyurl.com/kkb2ysw

Eén aspect van ‘luisteren in organisaties’ bleef steeds om mijn aandacht vragen, en dat was het ‘vragen’. En toen ik daar wat meer op inzoomde, werd ik helemaal gegrepen. Het idee dat we heel vaak op zoek zijn naar antwoorden, terwijl we niet eens weten op welke vraag we een antwoord zoeken, daar ging mijn hart sneller van kloppen.


Lees meer

Ik stuiter vol ideeën de zomer in - afgelopen week was ik op mijn “research trip” naar New York en daar heb ik allerlei mensen gesproken over de rol van en hun kijk op geld en governance bij sociale innovatie en burgerinitiatief. Onder meer! Ik deel graag vast wat van de inzichten met je. Eerste inzicht: chicken & waffles smaken prima bij elkaar!


Lees meer

Vorige week was ik op een bijeenkomst. Een presentatie van een ontzettend leuk initiatief van een aantal lokale ondernemers. Toch kwamen er 2 zombies aan tafel zitten.

In dit artikel beschrijf ik waar ze op af komen, en wat je eraan kunt doen om ze te verjagen.


Lees meer

Fotocredits: "sensitive noise / obvious 2" by Milos Milosevic

Wanneer je samenwerkt zijn goede vragen vaak goud waard. ‘De beste kritiek is een goede vraag’, stond ooit op een briefje van een collega-journalist van me.

Een goede vraag is dan het moment waarop de olifant in de hoek van de kamer begint te tetteren. Soms is het een moment waarop een vaag plan ineens leidt tot energieke actie. Of een goede vraag zorgt voor stilte bij de ander, waardoor er ruimte komt voor dieper inzicht.

In dit artikel geef ik je 5 vragen die je daarvoor kunt gebruiken.


Lees meer

In zijn boek ‘Theory U’ noemt Otto Scharmer vier manieren van luisteren, die oplopen in effectiviteit wanneer je wilt innoveren. Deze luistervormen kunne we ook terugzien in het communicatiegedrag in onze organisaties. Het kan interessant zijn om dat eens bij jou te verkennen. Neem daarvoor een belangrijk thema in jouw omgeving in gedachten en ga eens na op welke manier jullie luisteren.


Lees meer

Fotocredits: Image: miro3d / 123RF Stockfoto

In veel gemeenten hebben partijen in hun programma’s teksten opgenomen over het belang van initiatieven door bewoners en ondernemers, over zelforganisatie en gemeenschapsvorming, over burger- en overheidsparticipatie, over een faciliterende houding en werkwijze van ambtenaren en vormen van co-productie tussen overheid en burgers. Voor mensen in de uitvoering of communicatieve beleidsmakers, die dagelijks met de voeten in de klei staan, is dit soms slechts een verschuiving van accenten. Van managers en bestuurders vraagt deze kanteling veel grotere aanpassingen.


Lees meer

Fotocredits: Getty

Bijna alle gemeenten zijn op dit ogenblik dus op zoek naar veranderkracht. En zijn we dat nog niet, dan komt dat wel na 19 maart – wanneer de nieuwe colleges zitting nemen en de mooie woorden uit alle verkiezingsprogramma’s in de organisatie tot acties moeten gaan leiden.

Valkuilen zijn er dan volop. Ik heb daarom met mijn companen van Effectieve overheidsparticipatie – Birgit Oelkers en Marenthe de Bruijne – eens een paar van die valkuilen op een rijtje gezet. En natuurlijk ook een manier waarop je eroverheen kunt springen! In dit artikel geef ik er 4.


Lees meer

Een overheid die passend aansluit bij lokaal, vaak kleinschalig, initiatief, is voorwaardelijk voor overheidsparticipatie. Tegelijkertijd is er discussie over de ideale schaal van de gemeente; grote opgaven lijken om grote schaal te vragen. Ik verkende deze paradox en concludeer voorlopig: het zijn zoektochten die goed in elkaars verlengde kunnen liggen.

Uit gesprekken met ervaringsdeskundigen in drie gemeenten destilleerde ik de kansen voor gemeenten. De kansen kunnen je helpen om je door het herindelingsproces te gidsen op de ontdekkingstocht naar meer overheidsparticipatie. Maar ze kunnen je ook gewoon helpen om kansen op overheidsparticipatie te spotten.


Lees meer

Wanneer je als inwoner van je gemeente een initiatief neemt op ‘publiek terrein’, gaat dat niet altijd vanzelf. Uit ervaring deel ik 5 lessen met je die we als initiatiefnemers, in Leiden en op veel meer plekken in Nederland, in de afgelopen jaren hebben geleerd. En het bijzondere? Deze 5 lessen kun je ook ter harte nemen wanneer je als ambtenaar stappen de netwerksamenleving in wilt zetten.


Lees meer

Gebruik van jargon staat het inzetten van je professionele intuïtie in de weg. Dat stak ik vandaag op van de fictieve politie-inspecteur Harry Hole.


Lees meer

Veel gemeenten zoeken naar manieren om ruimte te maken van de kracht en het initiatief van inwoners en ondernemers. Dat vraagt een andere manier van werken en verantwoorden; die is niet altijd gemakkelijk. Geen reden om het niet te gaan doen, overigens. We geven vast vijf bouwstenen.


Lees meer

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: social media zijn meestal leuk, en vaak kansrijk, maar niet zo heel belangrijk. Wil je niet op Twitter? Dan hoeft dat niet. Maar werk je in de publieke sector? Verhoud je dan in elk geval tot deze vorm van communicatie, of je het nu zelf in wilt gaan zetten of niet. Ik leg uit waarom. En geef je gratis download van een inspiratie- en werkboekje!


Lees meer

Weinig maakt gelukkiger dan weten dat ons werk zinvol is voor een gemeenschappelijk doel. Sterker nog: dat er uit onze samenwerking, onze kennis van zaken en onze wens om ‘het goede’ te doen in ons werk deze gemeenschappelijke visie ontstaat. Maar hoe openen we nu het gesprek hierover in ons eigen werk? Daar geef ik je wat handvatten voor.


Lees meer

Hoe kunnen we persoonlijke betrokkenheid bij ons werk in de publieke sector tonen, terwijl velen van ons niet er niet overheen zien om dat te doen? Omdat het te ingewikkeld lijkt? De kunst is om op zoek te gaan naar de wrikruimte.


Lees meer

Je zult als professional in de publieke sector vast ook moment kennen dat je je laat inspireren, door een artikel, een televisieprogramma, een boek, een workshop. En dat je daarna op de lastige volgende stap stuit: wat nu? Hoe ga ik hier vorm aan geven? Dat is niet raar. Ten eerste is alle verandering gewoon vaak, tja, stom. Mensen zijn weliswaar ontzettend creatief, samenwerkend en lerend, maar tegelijkertijd is ons hele brein ingericht op het nemen van de snelste route, het gebaande pad, de gewenning. Nieuwe werkwijzen vragen dus oefening.


Lees meer